Skyddsförkläden

Om skyddskläder & skyddsförkläden

Syftet med skyddskläder är att minimera risken för kroppsskador. Man måste definiera kraven på vilken skyddsnivå, komfort och rörlighet man behöver. Skyddskläder mot allvarliga risker ska också vara konstruerade så att man snabbt kan ta av dem om man exponerats för kemikalier eller annan risk. Skyddskläder märks med så kallad EN-standarder för att visa vad de skyddar mot. Skyddskläder som skyddar mot flera risker blir således märkta med fler EN-standarder.

Förkläden är ett skyddsförkläde som inte skyddar mot allvarliga risker utan används i mer vardagliga moment inom vård- och omsorg, exempelvis vid patientbesök på sjukhus eller för hemtjänst. Skyddsförkläden ger viss skydd mot kroppsvätskor och kan med fördel användas med andra produkter för att ge större skydd, exempelvis munskydd och/ eller visir.