Certifikat

Certifikat

Skyddskläder utformas enligt europeiskt fastställda EN-standarder. Standarderna har tagits fram för att ge höjd kvalitet och säkerhet för dig som bärare av produkten i ditt arbete. De är en förlängning av den EU lagstiftning för personlig skyddsutrustning, EU-direktiv 89/686/EEC.

De olika EN-standarder
Symbol EN standard Beskrivning
En 1149-5 En 1149-5 Skyddskläder med elektostatiska egenskaper

Skyddskläder med antistatiska egenskaper som minskar risken för urladdning av elektrisk energi och är avsedda att användas där det är fara att statiska gnistor kan antända brännbara substanser som till exempel gas eller olja.
I standarden anges precisa krav på hur plagget skall vara utformat, till exempel skall metalldetaljer på utsidan av plagget vara täckta.

Prestandan som definieras och utvärderas av standarden är bland annat följande;

 • Elektriskt ytmotstånd
 • Elektriskt vertikalt motstånd

Certifieringen enligt EN 1149-5 ger ingen klassning; plaggets skyddsegenskaper är antingen godkända eller icke godkända.

Symbol EN standard Beskrivning
Protection-against-particulate-radioactive-contamination-2484 En 1073-2 Skyddskläder mot radioaktiva föroreningar

Fordringar och provningsmetoder för icke ventilerade skyddskläder mot radioaktiva föreningar i partikelform. Denna norm avser skyddsplagg som täcker kropp, armar och ben. Övriga delar av kroppen skyddas med annan personlig skyddsutrustning.

De egenskaper som utvärderas är bland annat;

 • Nötningsmotstånd
 • Punkteringsmotstånd
 • Rivstyrka
 • Antändlighet
 • Läckage motstånd
 • Sömstyrka
 • Styrka

Plagget genomgår även ett praktiskt funktionstest med testpersoner där funktion och ergonomi kontrolleras.

Symbol EN standard Beskrivning
protective-shield4 En 13982 -1(2)
Type 5
Torrparikeldräkter. Däkter som skyddar mot farliga damm och torra partiklar
unnamed En 14126 Skyddskläder mot smittsamma ämnen

Syftet med standarden är utvärdera plaggets egenskaper att skydda både bäraren av plagget från smittsamma ämnen men även att skydda andra från smittspridning då bäraren tagit av sig det kontaminerade skyddet.

De parametrar som verifieras enligt standarden är bland annat följande;

 • Nötningsmotstånd
 • Sömstyrka
 • Rivstyrka
 • Motstånd mot sprickbildning i veck
 • Brottstyrka
 • Punkeringsmotstånd
 • Motstånd av permeation av kemikalier
 • Vätskeavvisning
 • Motstånd mot penetration av vätskor
 • Antändningsmotstånd och Flamskyddsegenskaper
 • Motstånd mot smittsamma ämnen (i vätska och vid kontakt)

Om plagget går att tvätta minst 5 gånger så skall materialet genomgå 5 st tvättcykler före testning.

Sympol EN standard Beskrivning
unnamed (1) En13034
Type6
Skyddsdräkter mot begränsat stänk. Skyddsdräkter mot begränsat stänk av flytande kemikalier i vätskeform, där ingen riktad stråle finns och ingen risk för vätska ansamlar sig på dräkten men där det kan finnas fin dimma av droppar i luften.

Skyddsdräkter mot begränsat stänk. Skyddsdräkter mot begränsat stänk av flytande kemikalier i vätskeform, där ingen riktad stråle finns och ingen risk för att vätska ansamlar sig på dräkten men där det kan finnas fin dimma av droppar i luften.

Symbol EN standard Beskrivning
DIN-EN-14605-Fl-ssige-Chemikalien En14605
Type3
Vätsketäta skyddsdräkter -däkter som kan skydda mot starka och riktade strålar av flytande kemikalier t ex sådana som kan spruta ut från ett brustet rör under tryck. För sådana krävs ett barriärtyg (kemikalieprov enligt permeationsprov en 369) och tätade sömmar.
DIN-EN-14605-Fl-ssige-Chemikalien En14126
Type4
Skyddskläder mot smittsamma ämnen
protective-shield4 En13892-1(2)
Type5
Torrpartikeldräkter. Dräkter som skyddar mot farligt damm och torra partiklar.
unnamed En14126 Skyddskläder mot smittsamma ämnen