Övriga produkter

Övriga produkter

Personlig skyddsutrustning samt medicintekniska produkter är en stor produktkategori med miljontals produkter. I denna produktguide har vi förklarat mer ingående hur de viktigaste produkterna fungerar, vilka standard de måste uppfölja och vad dessa standard innebär. Detta för att du ska få mer ingående förståelse i hur skyddsutrustning fungerar. Skyddsutrustning ska skydda patient och/ eller personal och det är därför viktigt att anpassa produkten efter riskutsättning och arbetsmiljön. I många fall kräver detta flera olika produkter på olika delar av kroppen.

Produktutbud

PharmaUse har ett stort utbud på produkter inom personlig skyddsutrustning samt medicintekniska produkter. Vissa produkter har ett väldigt specifikt användningsområde och vissa mer brett. Nedan har du ett urval av de produkter vi saluför:

  • Hårnät
  • Ärmskydd
  • Skoskydd
  • Operationshjälm
  • Provrör

Vi konsulterar gärna dig i dina inköp för att hitta de mest kvalitativa och prisvärda produkterna på marknaden samt för att säkerställa att du får tillgång till de produkter som din verksamhet behöver. Tack vare vårt stora distributionsnät har vi producenter både inom EU samt sydost Asien som kan leverera även när tillgången är låg på eftertraktade produkter.