Viktigt att veta

Ögon- och ansiktsskydd

I många arbetssituationer är det nödvändigt att ge ögat skydd i form av skyddsglasögon eller visir. Den minsta törn mot ögat, flygande partiklar, farliga vätskor, damm etc kan annars ge allvarliga konsekvenser. Det är därför viktigt att välja utrustning som är lämplig för arbetsmiljön och arbetsuppgiften. Skyddsglasögon eller likvärdigt ögonskydd ska användas när du riskerar att få partiklar eller stänk i ögonen, och när du riskerar att utsättas för strålning eller starkt ljus.

För att på ett säkert sätt kunna välja rätt skydd är det viktigt att man tar reda på vilka risker som finns i den omgivande miljön och att man är noggrann med att skyddet är anpassat till den person som ska bära det.

Viktigt att veta om ögon- & ansiktsskydd

Ögonskydd och visirer används för att man ska vara skyddad mot risker riktade mot ögonen och ansiktet. Dessa risker kan vara mekaniska, t.ex. flygande partiklar, kemiska t.ex. stänk av kemikalier eller smittsamma partiklar, t.ex. virus.

Olika typer av skydd

Det finns flera typer av ögon- och ansiktsskydd.

  • Glasögon med eller utan sidoskydd. Sidoskydd krävs för att förhindra partiklar att tränga in i ögonen.
  • Korgglasögon som har en heltäckande ram och sluter tätt runt ögonen. Lämpliga att använda vid risk av kemikalier eller i miljö med mycket partiklar.
  • Visir eller huva, ibland kombinerad med hjälm eller andningsskydd. Dessa används främst vid miljöer då man ska skydda både ögon och ansikte.

Om det finns risk för stänk av kemikalier ska man använda visir, huva med visir eller korgglasögon som sluter tätt mot ansiktet. För att vara helt skyddad krävs det att den har rätt passform och att man använder rätt skydd för arbetsuppgiften.

Funktioner

Eftersom det finns olika skyddsnivåer har varje ögonskydd en märkning på lins och båge. Denna märkning visar vad ögonskyddet skyddar mot. Märkningen är kodad och förklaring till koderna finns alltid i bruksanvisningen. Bågen ska vara märkt med tillverkarens symbol, nummer för standarden som följs och symbol för mekanisk styrka. Ibland finns även symbol för användningsområde. Linsen ska vara märkt med filter, linsen täthetsgrad, tillverkarens symbol, optisk klass samt symbol för mekanisk styrka. Nedan bild förklarar hur märkningen fungerar.

[a] Tillverkare
[b] Nummer på EN-standard
[c] Tillämpliga användningsområden
     Ingen märkning=basanvändning [glasögon]
     3 = Vätskor [korgglasögon, visir]
     4 = Dammpartiklar >5um [korgglasögon]
     5 = Glas och små dammpartiklar < 5um [korgglasögon]
     8 = Kortslutning elektriska ljusbågar [visir]
     9 = Smält metall och heta ämnen [korgglasögon, visir]
[d] Mekanisk resistens
     S = Förstärkt fasthet
     F = Hög hastighet, lågenergi anslag (6 mm stålkula i 45 m/s)
     B = Hög hastighet, mediumenergi anslag (6 mm stålkula i 120 m/s)
     A = Hög hastighet, högenergi anslag (6 mm stålkula i 190 m/s)
     Märkning ”T” efter symbol för mekanisk resistens anger     skydd
     vid extrema temperaturer (FT, BT, AT)
[H] = anpassad för liten huvudform
[F] = Högsta färgtonsnummer kompatibelt med bågen