Certifikat

Certifikat

Certifikat Beskrivning
EN-166 En 166
Ögonskydd och visirer, krav och specifikationer. EN 166 är gällande standard för skyddsglasögon och visir
EN-167 En 167
Ögonskydd, optiska testmetoder. Den ootiska kvaliteten på ögonskyddet delas in i 3 klasser. Linsen märks med 1, 2 eller 3. Klass 1 den bästa klassen när det gäller optiska egenskaper.
EN-168 En 168
Mekaniska testmetoder. Beskriver de olika mekaniska testmetoderna i enlighet med kraven i EN 166 och andra standarder för ögonskydd.
EN-170 En 170
Beskriver krav på filter mot UV-strålning.
EN-171 En 171
Beskriver krav på filter mot IR-strålning.