Ögon- och ansiktsskydd

Ögon- och ansiktsskydd

I många arbetssituationer är det nödvändigt att ge ögat skydd i form av skyddsglasögon eller visir. Den minsta törn mot ögat, flygande partiklar, farliga vätskor, damm etc kan annars ge allvarliga konsekvenser. Det är därför viktigt att välja utrustning som är lämplig för arbetsmiljön och arbetsuppgiften. Skyddsglasögon eller likvärdigt ögonskydd ska användas när du riskerar att få partiklar eller stänk i ögonen, och när du riskerar att utsättas för strålning eller starkt ljus.

För att på ett säkert sätt kunna välja rätt skydd är det viktigt att man tar reda på vilka risker som finns i den omgivande miljön och att man är noggrann med att skyddet är anpassat till den person som ska bära det.