Skillnader mellan mun- och andningsskydd

Skillnader mellan ett andningsskydd och ett kirurgiskt munskydd

Det är viktigt att särskilja munskydd med andningsskydd, förväxla inte dessa. Munskydd skyddar inte bäraren mot föroreningar och virus i luften. Det filtrerar bäraren utandningsluft. Munskydd saknar skydd mot partiklar och virus för den som bär den. Ett munskydd kan användas för att minska att sprida vidare en smitta, Andningsskydd skyddar däremot bäraren från partiklar och virus.

Vad är skillnader mellan ett andningsskydd och ett kirurgiskt munskydd?

Andningsskydd, också kallat respiratorer, och kirurgiska munskydd är avsedda att användas i olika syfte. Ett kirurgiskt munskydd används för att skydda patient för mikroorganismer i bärarens (sjukvårdspersonalens) utandningsluft. Kirurgiska munskydd av klass IR samt IIR skyddar även bäraren mot synliga vätskestänk. Ett andningsskydd däremot är avsett att skydda bäraren (sjukvårdspersonalen) mot luftburen smitta såsom vid tuberkulos. På grund av detta skiljer sig passformen, funktion samt tester av andningsskydd och kirurgiska munskydd åt. Andningsskydd ligger under personlig skyddsutrustning förordningen och kirurgiska munskydd under produktlagstiftning för medicinteknisk utrustning.

Hur ser man skillnaden på ett andningsskydd och ett kirurgiskt munskydd?

All personlig skyddsutrustning ska enligt gällande direktiv märkas tydligt på produkten, Detta betyder att man på ett de olika skydden ska man kunna läsa:

  • Tillverkare och varunummer.
  • Vilken standard samt klass det uppfyller, exempelvis EN149, FFP3.
  • CE-märkning, vilket betyder att andningsskyddet och tillverkningsprocessen är godkända av ett anmält organ. En produkt utan sådan information är inte ett andningsskydd enligt gällande standard.

På kirurgiska munskydd ställs inte samma krav på märkning som på andningsskydd. Munskydden behöver inte märkas alls. Förpackningen av kirurgiska munskydd skall märkas med CE-märkning enligt direktivet för medicinsk utrustning 93/42 klass 1. CE-märkningen av kirurgiska munskydd åtföljs inte av en sifferkombination och har inte godkännande/registreringsnummer från ett anmält organ.