Kirurgiska munskydd

SS-EN 14683:2019 är den gällande europeiska standard som används för krav på standarden hos kirurgiska munskydd. Munskydden klassificeras enligt SS-EN 14683:2019 i två olika typer, typ I och typ II, enligt bakteriefiltreringseffiktivitet. Typ I och typ II delas därefter upp enligt huruvida munskyddet är stänkbeständigt eller ej där typ IR och IIR klassificeras som ett stänkbeständigt skydd och “R” betyder stänkmotstånd.

Typ I och typ II testas enligt tre olika testmetoder:

  1. Bakteriefiltreringseffektivitet (bacterial filtration efficiency, BFE)
  2. Andningsmotstånd (differential pressure, DP)
  3. Mikrobiell renlighet (microbial cleanliness)

Typ IR och IIR testas, inklusive de tre nämnda, också med en fjärde metod vilken är stänkmotstånd (splash resistance pressure).

På kirurgiska munskydd ställs inte samma krav på märkning som på andningsskydd. Produkten, dvs munskyddet, behöver inte märkas alls. Förpackningen av kirurgiska munskydd skall märkas med CE-märkning enligt direktivet för medicinsk utrustning 93/42 klass 1. CE-märkningen av kirurgiska munskydd åtföljs inte av en sifferkombination och har inte godkännande/registreringsnummer från ett anmält organ.