Andningsskydd

Andningsskydd

Andningsskydd klassas efter skyddsnivå och typ. Skyddsnivån anger andningsskyddets förmåga att rena luften.

Skyddsnivå

Det finns i tre olika skyddsnivåer som respiratorer mäts utefter:

  • FFP1-filter är den lägsta nivån. Halvmasken filtrerar 80% av föroreningar i form av partiklar.
  • FFP2-filter är mellannivån. Halvmasken filtrerar 94% av föroreningar i form av partiklar. Detta filter rekommenderas som lägsta skydd av WHO.
  • FFP3-filter är högsta klassen på partikelfilter. Halvmasken filtrerar 99% av föroreningarna i form av partiklar. Inom hälso- och sjukvården, där andningsskydd vanligen används för att skydda bärare mot luftburen smitta, är FFP3 den högsta skyddsklassen generellt att rekommendera.

FFP är en europeisk standard på skyddsnivå. I USA används N(NIOSH) och i Kina KN. Dessa standarder är snarlika och presterar på ungefär samma nivå. Nedan är en översikt mellan FFP2, N95 och KN95 och en jämförelse över deras respektive standard.

Certification/class (Standard) N95(NIOSH-42CFR84) FFP2(EN 149-2001) KN95 (GB2626-2006) P2 (AS/NZ 1716:2012) Korea 1st Class (KMOEL - 2017-64) DS2 (Japan JMHLWNotification 214, 2018)
Filter performance – (must be ≥ X% efficient) ≥ 95% ≥ 94% ≥ 95% ≥ 94% ≥ 94% ≥ 95%
Test agent NaCl NaCl and paraffin oil NaCl NaCl NaCl and paraffin oil NaCl
Flow rate 85 L/min 85 L/min 85 L/min 95 L/min 95 L/min 95 L/min
Total inward leakage (TIL)* – tested on human subjects each performing exercises N/A ≤ 8% leakage (arithmetic mean) ≤ 8% leakage (arithmetic mean) ≤ 8% leakage (individual and arithmetic mean) ≤ 8% leakage (arithmetic mean) Inward Leakage measured and included in User Instructions
Inhalation resistance – max pressure drop ≤ 343 Pa ≤ 70 Pa (at 30 L/min) ≤ 240 Pa (at 95 L/min) ≤ 500 Pa (clogging) ≤ 350 Pa ≤ 70 Pa (at 30 L/min) ≤ 240 Pa (at 95 L/min) ≤ 70 Pa (at 30 L/min) ≤ 240 Pa (at 95 L/min) ≤ 70 Pa (w/valve) ≤ 50 Pa (no valve)
Flow rate 85 L/min Varied – see above 85 L/min Varied – see above Varied – see above 40 L/min
Exhalation resistance - max pressure drop ≤ 245 Pa ≤ 300 Pa ≤ 245 Pa ≤ 120 Pa ≤ 300 Pa ≤ 70 Pa (w/valve) ≤ 50 Pa (no valve)
Flow rate 85 L/min 160 L/min 85 L/min 85 L/min 160 L/min 40 L/min
Exhalation valve leakage requirement Leak rate ≤ 30 mL/min N/A Depressurizatio n to 0 Pa ≥ 20 sec Leak rate ≤ 30 mL/min visual inspection after 300 L /min for 30 sec Depressurizatio n to 0 Pa ≥ 15 sec
Force applied -245 Pa N/A -1180 Pa -250 Pa N/A -1,470 Pa
CO2 clearance requirement N/A ≤ 1% ≤ 1% ≤ 1% ≤ 1% ≤ 1%

Andningsskydd är konstruerade för att ge fullgott skydd, vilket kräver att in läckage förhindras, Det är 100% användningstid som gäller och det måste passa ditt ansikte och vara bekvämt att använda. Av den anledningen ska man vara noga med att andningsskyddet sitter bekvämt och passar för just ansiktet. Vid användande av exempelvis ansiktsskydd ska man inte ha skägg eller skäggstubb. Annars finns det risk för in läckage, det vill säga partiklar kan komma innanför och når ens luftvägar.

Det finns flertalet olika typer av respiratorer beroende på arbetsuppgift och riskutsättning.

  • Filtrerande halvmask är ett skydd som består helt eller till största delen av filtermaterial. Luften passerar filtermaterialet vid inandning. Utandningsluften passerar genom filtermaterialet eller genom utandningsventil. Masken täcker mun, näsa och haka.
  • Halvmask är ett skydd där inandningsluften passerar genom ett eller flera filter in i masken via en inandningsventil. Utandningsluften går genom en utandningsventil. När filtret börjar bli fullt bytes filtret/filtren ut mot nya som monteras på halvmasken. Masken täcker haka, mun och näsa.
  • Helmask Denna mask får sin lufttillförsel på samma vis som en halvmask och täcker haka, mun, näsa och ögon. Helmask ska användas vid höga koncentrationer av gaser och ångor för att skydda andningsvägarna och ögonen.

Många andningsskydd finns med eller utan ventil.