Andningsskydd certifikat

Certifikat

Då andningsskydd och kirurgiska munskydd har olika ändamål faller de under olika direktiv eftersom de ska uppfylla olika kriterier. Läs mer nedan.

Andningsskydd

Andningsskydd regleras under olika EN-standard beroende på typ av skydd. Inom vården är filtrerande halvmasker det skydd som används främst.

Skyddsnivå

Standard för munskydd, SS-EN 14683:2014

SS-EN 14683:2019 är den gällande europeiska standard som används för krav på standarden hos kirurgiska munskydd. Det krävs att leverantören uppfyller kraven för att få sälja och distribuera munskyddet. Munskydden klassificeras enligt SS-EN 14683:2019 i två olika typer, typ I och typ II, enligt bakteriefiltreringseffiktivitet. Typ I och typ II delas därefter upp enligt huruvida munskyddet är stänkbeständigt eller ej där typ IR och IIR klassificeras som ett stänkbeständigt skydd och “R” betyder stänkmotstånd.