Mun- och andningsskydd

Andningsskydd (respiratorer) & kirurgiska munskydd

Andningsskydd är personlig skyddsutrustning (PPE) och kan vara konstruerade på olika vis, både för att minimera bärarens exponering för luftburna skadliga partiklar samt för att filtrera bärarens utandningsluft. Många arbetssituationer kräver att vi skyddar våra luftvägar med andningsskydd. Vilken typ av andningsskydd du ska ha beror på vilken miljö du arbetar i, vilka arbetsuppgifter du har och vilka krav som finns på andningsskyddet i din arbetsmiljö. Vissa arbetsmiljöer utsätter dig för risk genom att påverka ögonen, näsan och även, vid hög koncentration, via huden. Där sådana risker finns skall andningsskyddet kompletteras med ögonskydd, visir och/ eller tät skyddsdräkt.

PharmaUse har ett brett sortiment av andningsskydd för engångsbruk samt återanvändning som lämpar sig för användning inom hälso-och sjukvård.

Notera! Andningsskydd ska inte förväxlas med munskydd. Munskydd som används inom sjukvård eller tandvård skyddar inte bäraren mot kontaminationer i luften. Däremot kan det skydda patienten från mikroorganismer i utandningsluften från bäraren.

Kirurgiska munskydd

Kirurgiska munskydd är inte personlig skyddsutrustning, De används för att skydda patienten och omgivningen från kontamination. Munskydd förhindrar droppar från bärarens utandningsluft från att hamna i omgivningen och förebygger på så vis mikroorganismer från att hamna i operationsområdet. Det finns flera klassifikationer vad gäller kirurgiska munskydd har olika standarder och kvalifikationer. Läs mer om detta under Certifikat.