Viktigt att veta

Viktigt att veta om skyddshandskar

I många arbetsmiljöer finns det höga krav på hygien och engångshandskar. De skyddar dig och det du hanterar, minimerar smittspridning och infektioner.

Valet av handske styrs av det du arbetar med, men materialen passar olika för olika arbetsmiljöer.  Våra händer är ett av våra viktigaste arbetsredskap. Handskarna ska vara korrekt märkta och dokumenterade att de lever upp till ställda krav. De får heller inte innehålla hälsoskadliga ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner. Att välja handskar kan vara svårt eftersom det finns så många olika typer och modeller att välja mellan.

Vårda huden i engångshandsken

En del yrken innebär många byten av handskar eller att de sitter på under långa arbetspass. För huden är det tufft så följ våra råd:

  • Händerna ska vara ordentligt rena och framförallt torra innan du tar på dig handsken. Smuts och fukt är annars en perfekt miljö för bland annat bakterier, vilket bidrar till hudproblem.
  • Använd innervante av bomull. Det ger en torrare känsla och minimerar risken för hudreaktioner. Kan du inte använda innervante - byt handske så fort handen blir svettig. Se till att huden är torr innan du tar på en ny.
  • Välj puderfria handskar. Puder i handskar kan torka ut huden och bidra till ökad allergirisk.
  • Förebygg hudirritation med hudskyddskräm. Låt den torka in ordentligt innan du tar på handskarna.

Skyddsnivå

Skyddshandskar delas in i 3 kategorier beroende på användningsområde, riskutsättning samt skyddsnivå:

Handskar av enklare konstruktion. I denna kategori ska skyddshandskarna ge skydd mot tvätt-, rengörings-medel och skydd mot varma föremål eller temperaturer som inte överstiger +50° C. Ett exempel på handskar i denna kategori är hushållshandskar. Övriga handskar i denna kategori kan vara för lättare arbete exempelvis trädgårdsarbete.

Handskar av medelkomplicerad konstruktion. I denna kategori klassas handskar som används där risken inte klassas som låg eller mycket hög, i praktiken alla handskar som inte klassas som kategori 1 eller 3. För kategori 2 krävs också att handskarna testats och godkänts av anmält organ, så kallat Notified body.

Handskar i denna kategori används när det finns hög risk för att en allvarlig skada, exempelvis för hantering av aggressiva kemikalier. Dessa handskar ska vara testade av ackrediterat testinstitut, typgodkända av ett anmält organ samt att tillverkningskontroll av produkt eller produktion utförs.