Handskar

Det finns många olika skyddshandskar med en mängd olika certifieringar. Det är
viktigt att förstå bakgrunden till detta för att kunna välja skyddshandskar som skyddar
på det vis som arbetet kräver.