Pharmause gör sin första leverans till Apotek 365

Pharmause gör sin första leverans till Apotek 365

Sedan 6 juni rekommenderar WHO (World Health Organization) att alla bör använda munskydd i offentliga miljöer. Därför är vi på PharmaUse extra glada att få leverera skyddsmasker till Apotek 365 och hjälpa till att nå ut till alla som önskar skydda sig själva och andra.

Det är således fler än sjuk-, omsorgs- och annan vårdpersonal som behöver skyddsutrustning. Det är minst lika viktigt att förhindra och förebygga smittspridning och extra viktigt att kunna erbjuda riskgrupper lämpligt skydd.

Samarbetet med Apotek 365 kommer utvecklas, tillsammans och över tid. Detta för att ständigt hålla de ökade kraven och önskemålen på produktutbudet tillgodosedda.