Pharmause antagna till att medverka i UN Tender Programme

Pharmause antagna till att medverka i UN Tender Programme

PharmaUse skapades för att hjälpa till under en tid där hela samhället påverkades svårt. Vi är därför otroligt glada att ha vi blivit antagna till att medverka i UN Tender Programme. UN Tender Programme kommer hjälpa PharmaUse att hitta möjligheter där vi kan bidra med utrustning till utvecklingsländer, fördjupa vår förståelse för FN och deras närmare 30 underorganisationer, ge oss support vid upphandlingar samt att nätverka och bygga relationer inom FN.

Vi har sedan januari haft dialoger med olika organisationer såsom UNICEF och ser fram emot att stärka vår position för att kunna nå ut till alla som behöver hjälp för att skydda sig mot Covid-19 och andra sjukdomar.

Sverige är en viktig givare till FN-systemet. Sveriges bidrag till FN utgör cirka 1% av den ordinarie budgeten. Trots detta har svenska företag haft svårt att bidra då FN är en stor organisation som kräver komplicerade processer innan man kan bli certifierade samarbetspartner.  Syftet med UN Tender Programme är att hjälpa Sverige stärka sin relation med FN och få fler företag att kunna göra skillnad. PharmaUse är stolta över att blivit utvalda i detta program. För mer information, läs gärna på pharmause.se eller kontakta Sumit Dugal