PharmaUse öppnar SARS-CoV-2 testcenters

PharmaUse öppnar COVID-19 Testcenters

Vi utökar nu vår verksamhet med testcenter runt om i landet

Vi erbjuder på utvalda platser runt om i Sverige antigentester för påvisning av Covid-19 där provet tas med tops i näsan (nasofarynxprov) samt antikropp test. Provet analyseras på plats och svar erhålls efter 15 minuter. Resultatet bidrar till Folkhälsomyndighetens kartläggning och alla positiva svar anmäls till smittskyddet. (Läs mer om smittskyddet här)
Provet tas av legitimerad sjukvårdspersonal och hela verksamheten är översedd utav en läkare som har hög kompetens utav Sars-CoV-2.

Vi utfärdar test certifikat vid alla provresultat.

Vårt virtuella kösystem kan nås på www.testcenter.nu

Om COVID-19 testen

Vi använder oss av ett av marknadens bästa och säkraste snabbtest för COVID-19. Testerna ger ett svar inom 15 minuter, utan behov för att skickas till ett laboratorium.

Testspecifikationer:

SARS-CoV-2 Ag test:
Sensitivitet: 96,52%
Specificitet: 99,68%
SARS-CoV-2 IgG/IgM test
Sensitivitet: 99,99%
Specificitet: 99,80%