Fortsatta leveranser till kommuner i Sverige

Fortsatta leveranser till kommuner i Sverige

PharmaUse sätter stor vikt i att förse frontlinjen av vårdpersonal m fl, med skyddsutrustning som verkligen skyddar på den nivå deras arbete kräver och tryggar både medarbetarnas och patienternas tillvaro. Det råder stor brist på kvalitativ skyddsutrustning och många kommuner och städer får inte möjligheten att tillhandahålla adekvat skyddsutrustning till sina medarbetare. Detta har lett till att det använts skyddsutrustning som inte hållit måttet. Detta vill vi på PharmaUse ändra på.

PharmaUse har sedan april i år levererat högkvalitativa och certifierade skyddsmasker, skyddshandskar, ögonskydd, förkläden mm till många offentliga institut runt om i Sverige, däribland Stockholm, Borås och Örnsköldsvik. Vi kommer fortsatt leverera högkvalitativ skyddsutrustning till våra kunder så att de kan säkerställa att anställda och kunder är väl skyddade och förberedda för att hantera smittorisken. Vi på PharmaUse är väldigt glada över det förtroende vi fått och att vi kan bidra till är säkrare samhälle för alla.